Papers in 2019

Papers in 2019

 1. High-performance triboelectric nanogenerators for self-powered, in-situ and real-time water quality mapping" Yu Bai, Liang Xu, Chuan He, Laipan Zhu, Xiaodan Yang, Tao Jiang, Jinhui Nie, Wei Zhong and Zhong Lin Wang Nano Energy 66 (2019) 104117
 2. Self-power electroreduction of N2 into NH3 by 3D printed triboelectric nanogenerators" Shuyan Gao, Yingzheng Zhu, Ye Chen, Miao Tian, Yingjie Yang, Tao Jiang and Zhong Lin Wang Materials Today 2019, online
 3. Self-Powered Inhomogeneous Strain Sensor Enabled Joint Motion and Three-Dimensional Muscle Sensing" Haiming Wang, Ding Li, Wei Zhong, Liang Xu, Tao Jiang and Zhong Lin Wang ACS Applied Materials & Interfaces 2019, online.
 4. Tilting-Sensitive Triboelectric Nanogenerators for Energy Harvesting from Unstable/Fluctuating Surfaces" Wei Zhong, Liang Xu, Haiming Wang, Jie An and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1905319.
 5. Photo-carrier extraction by triboelectricity for carrier transport layer-free photodetectors" Vincent K.S. Hsiao, Siu-Fung Leung, Yung-Chi Hsiao, Po-Kai Kung, Ying-Chih Lai, Zong-Hong Lin, Khaled N. Salama, Husam N. Alshareef, Zhong Lin Wang and Jr-Hau He Nano Energy 65 (2019) 103958.
 6. Electron transfer in nano-scale contact electrification: Atmosphere effect on the surface states of dielectrics" Shiquan Lin, Liang Xu, Wei Tang, Xiangyu Chen and Zhong Lin Wang Nano Energy 65 (2019) 103956.
 7. Signal Output of Triboelectric Nanogenerator at Oil–Water–Solid Multiphase Interfaces and its Application for Dual-Signal Chemical Sensing" Peng Jiang, Lei Zhang, Hengyu Guo, Chaoyu Chen, Changsheng Wu, Steven Zhang and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2019, 1902793.
 8. Whirling-Folded Triboelectric Nanogenerator with High Average Power for Water Wave Energy Harvesting" Jie An, Zi Ming Wang, Tao Jiang, Xi Liang and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1904867
 9. Piezotronics and Piezo-phototronics of Third Generation Semiconductor Nanowires" Caofeng Pan, Junyi Zhai and Zhong Lin Wang Chemical Reviews DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00599
 10. Progress in piezotronics and piezo-phototronics of quantum materials" Laipan Zhu and Zhong Lin Wang Journal of Physics D: Applied Physics 2019 52, 343001.
 11. Multifunctional Sensor Based on Translational-Rotary Triboelectric Nanogenerator" Zhiyi Wu, Binbin Zhang, Haiyang Zou, Zhiming Lin, Guanlin Liu and Zhong Lin Wang Advanced Energy Materials 2019, 1901124
 12. Super-robust and frequency-multiplied triboelectric nanogenerator for efficient harvesting water and wind energy" Zhiming Lin, Binbin Zhang, Hengyu Guo, Zhiyi Wu, Haiyang Zou, Jin Yang and Zhong Lin Wang Nano Energy 64 (2019) 103908
 13. Actuation and sensor integrated self-powered cantilever system based on TENG technology" Jie Chen, Hengyu Guo, Zhiyi Wu, Guoqiang Xu, Yunlong Zi, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang Nano Energy 64 (2019) 103920
 14. Effective removing of hexavalent chromium from wasted water by triboelectric nanogenerator driven self-powered electrochemical system – Why pulsed DC is better than continuous DC?" Linglin Zhou, Di Liu,, Shaoxin Li, Xing Yin, Chunlei Zhang, Xinyuan Li, Chuguo Zhang, Wei Zhang, Xia Cao, Jie Wang and Zhong Lin Wang Nano Energy 64 (2019) 103915
 15. Fiber/Fabric-Based Piezoelectric and Triboelectric Nanogenerators for Flexible/Stretchable and Wearable Electronics and Artificial Intelligence" Kai Dong, Xiao Peng, and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2019, 1902549
 16. A Nonencapsulative Pendulum-Like Paper–Based Hybrid Nanogenerator for Energy Harvesting" Hongmei Yang, Mingming Deng, Qian Tang, Wencong He, Chenguo Hu, Yi Xi, Ruchuan Liu and Zhong Lin Wang Advanced Energy Materials 2019, 1901149
 17. A Triboelectric Nanogenerator as a Self-Powered Sensor for a Soft–Rigid Hybrid Actuator" Jian Chen, Baodong Chen, Kai Han, Wei Tang and Zhong Lin Wang Advanced Materials Technologies 2019, 1900337.
 18. Compositional characterization of complex protopeptide libraries via triboelectric nanogenerator Orbitrap mass spectrometry" Marcos Bouza, Anyin Li, Jay G. Forsythe, Anton Petrov, Zhong Lin Wang, Facundo M. Fernández Rapid Communications in Mass Spectrometry 2019 33, 1293–1300.
 19. Ferroelectricity-Enhanced Piezo-Phototronic Effect in 2D V-Doped ZnO Nanosheets" Yejing Dai, Changsheng Wu, Zhiyi Wu, Zhihao Zhao, Li Li, Yang Lu, and Zhong Lin Wang Advanced Science 2019, 1900314
 20. A bionic stretchable nanogenerator for underwater sensing and energy harvesting" Yang Zou, Puchuan Tan, Bojing Shi, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Zhuo Liu, Hu Li, Min Yu, Chan Wang, Xuecheng Qu, Luming Zhao, Yubo Fan, Zhong Lin Wang and Zhou Li Nature Communications 2019 10:2695
 21. Boost the Performance of Triboelectric Nanogenerators through Circuit Oscillation" Sixing Xu, Wenbo Ding, Hengyu Guo, Xiaohong Wang and Zhong Lin Wang Advanced Energy Materials 2019, 1900772
 22. TriboPump: A Low-Cost, Hand-Powered Water Disinfection System" Wenbo Ding, Jianfeng Zhou, Jia Cheng, Zhaozheng Wang, Hengyu Guo, Changsheng Wu, Sixing Xu, Zhiyi Wu, Xing Xie and Zhong Lin Wang Advanced Energy Materials 2019, 1901320
 23. All-in-one cellulose based hybrid tribo/piezoelectric nanogenerator" Ming Li, Yang Jie, Li-Hua Shao, Yilin Guo, Xia Cao, Ning Wang and Zhong Lin Wang Nano Research, 2019 Online
 24. On the origin of contact-electrification" Zhong Lin Wang, Aurelia Chi Wang Materials Today, 2019 Online
 25. Enhanced photocatalytic H2 evolution by plasmonic and piezotronic effects based on periodic Al/BaTiO3 heterostructures" Limin Guoa, Caifu Zhong, Jinqing Cao, Yanan Hao, Ming Lei, Ke Bi, Qijun Sun and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 62, 513–520
 26. Oblate Spheroidal Triboelectric Nanogenerator for All-Weather Blue Energy Harvesting" Guanlin Liu, Hengyu Guo, Sixing Xu, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang Advanced Energy Materials 2019, 1900801
 27. Triboelectric micromotors actuated by ultralow frequency mechanical stimuli" Hang Yang, Yaokun Pang, Tianzhao Bu, Wenbo Liu, Jianjun Luo, Dongdong Jiang, Chi Zhang and Zhong Lin Wang Nature Communications 2019, 10:2309
 28. Power generation from the interaction of a liquid droplet and a liquid membrane" Jinhui Nie, Ziming Wang, Zewei Ren, Shuyao Li, Xiangyu Chen and Zhong Lin Wang Nature Communications 2019, 10:2264
 29. Effects of Metal Work Function and Contact Potential Difference on Electron Thermionic Emission in Contact Electrification" Cheng Xu, Binbin Zhang, Aurelia Chi Wang, Wenzhe Cai, Yunlong Zi, Peizhong Feng, and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1903142
 30. Electron Transfer in Nanoscale Contact Electrification: Photon Excitation Effect" Shiquan Lin, Liang Xu, Laipan Zhu, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2019, 1901418
 31. Recent Progress in Power Generation from Water/Liquid Droplet Interaction with Solid Surfaces" Wei Tang, Bao Dong Chen and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1901069
 32. Symbiotic cardiac pacemaker" Han Ouyang, Zhuo Liu, Ning Li, Bojing Shi, Yang Zou, Feng Xie, Ye Ma, Zhe Li, Hu Li, Qiang Zheng, Xuecheng Qu, Yubo Fan, Zhong Lin Wang, Hao Zhang and Zhou Li Nature Communications 2019, 10:1821
 33. 2D piezotronics in atomically thin zinc oxide sheets: Interfacing gating and channel width gating" Longfei Wang, Shuhai Liu, Zidong Zhang, Xiaolong Feng, Laipan Zhu, Hengyu Guo, Wenbo Ding, Libo Chen, Yong Qin and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 60, 724–733
 34. 3D mathematical model of contact-separation and single-electrode mode triboelectric nanogenerators" Jiajia Shao, Morten Willatzen, Yijun Shi and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 60, 630–640
 35. An Elastic Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Random Mechanical Energy with Multiple Working Modes" Yuliang Chen, Ying Zhang, Taotao Zhan, Zhiming Lin, Steven L. Zhang, Haiyang Zou, Guobin Zhang, Chongwen Zou and Zhong Lin Wang Advanced Materials Technologies 2019, 1900075
 36. Electrohydrodynamic Jet Printing Driven by a Triboelectric Nanogenerator" Changsheng Wu, Halil Tetik, Jia Cheng, Wenbo Ding, Hengyu Guo, Xingtian Tao, Nanjia Zhou, Yunlong Zi, Zhiyi Wu, Huixuan Wu, Dong Lin and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1901102
 37. Macroscopic self-assembly network of encapsulated high-performance triboelectric nanogenerators for water wave energy harvesting" Xiaodan Yanga, Liang Xu, Pei Lin, Wei Zhong, Yu Bai, Jianjun Luo, Jian Chen and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 60, 404–412
 38. Open-book-like triboelectric nanogenerators based on low-frequency roll-swing oscillator for wave energy harvesting" Wei Zhong, Liang Xu, Xiaodan Yang, Wei Tang, Jiajia Shao, Baodong Chen and Zhong Lin Wang Nano Scale 2019, Online
 39. Quantifying the triboelectric series" Haiyang Zou, Ying Zhang, Litong Guo, Peihong Wang, Xu He, Guozhang Dai, Haiwu Zheng, Chaoyu Chen, Aurelia Chi Wang, Cheng Xu and Zhong Lin Wang Nature Communications 2019, 10:1427
 40. Integrated charge excitation triboelectric nanogenerator" Wenlin Liu, Zhao Wang, Gao Wang, Guanlin Liu, Jie Chen, Xianjie Pu, Yi Xi, Xue Wang, Hengyu Guo, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang Nature Communications 2019, 10:1426
 41. Recent advances in triboelectric nanogenerator based self-charging power systems" Jianjun Luo and Zhong Lin Wang Energy Storage Materials 2019, Online
 42. Self-Powered Distributed Water Level Sensors Based on Liquid–Solid Triboelectric Nanogenerators for Ship Draft Detecting" Xiangqian Zhang, Min Yu, Ziran Ma, Han Ouyang, Yang Zou, Steven L. Zhang, Hukai Niu, Xinxiang Pan, Minyi Xu, Zhou Li and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1900327
 43. Triboelectric nanogenerator by integrating a cam and a movable frame for ambient mechanical energy harvesting" Tinghai Cheng, Yikang Li, Yi-Cheng Wang, Qi Gao, Teng Ma and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 62, 137–143
 44. Electron Transfer in Nanoscale Contact Electrification:Effect of Temperature in the Metal–Dielectric Case" Shiquan Lin, Liang Xu, Cheng Xu, Xiangyu Chen, Aurelia C. Wang, Binbin Zhang, Pei Lin, Ya Yang, Huabo Zhao and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2019, 1808197
 45. Transparent and stretchable triboelectric nanogenerator for self-powered tactile sensing" Gengrui Zhao, Yawen Zhang, Nan Shi, Zhirong Liu, Xiaodi Zhang, Mengqi Wu, Caofeng Pana, Hongliang Liu, Linlin Li and Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 59, 302–310
 46. Quantifying the power output and structural figure-of-merits of triboelectric nanogenerators in a charging system starting from the Maxwell's displacement current" Jiajia Shao, Morten Willatzena, Tao Jianga, Wei Tang, Xiangyu Chena, Jie Wang, Zhong Lin Wang Nano Energy 2019, 59, 380–389
 47. 3D Heteroatom-Doped Carbon Nanomaterials as Multifunctional Metal-Free Catalysts for Integrated Energy Devices" Rajib Paul, Feng Du, Liming Dai, Yong Ding, Zhong Lin Wang, Fei Wei and Ajit Roy Advanced Materials 2019, 1805598
 48. Direct-Current Rotary-Tubular Triboelectric Nanogenerators Based on Liquid-Dielectrics Contact for Sustainable Energy Harvesting and Chemical Composition Analysis" Jiyu Wang, Zhiyi Wu, Lun Pan, Ruijie Gao, Binbin Zhang, Lijun Yang, Hengyu Guo, Ruijin Liao and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, DOI: 10.1021/acsnano.8b09642
 49. Resist-Dyed Textile Alkaline Zn Microbatteries with Significantly Suppressed Zn Dendrite Growth" Mengmeng Liu, Xiong Pu, Zifeng Cong, Zhixiao Liu, Ting Liu, Yanghui Chen, Jianqiang Fu, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11, 5095−5106
 50. Entropy theory of distributed energy for internet of things" Zhong Lin Wang Nano Energy 58 (2019) 669–672
 51. Piezoelectric-Effect-Enhanced Full-Spectrum Photoelectrocatalysis in p–n Heterojunction" Zhirong Liu, Longwei Wang, Xin Yu, Jian Zhang, Ruiqi Yang, Xiaodi Zhang, Yanchen Ji, Mengqi Wu, Lin Deng, Linlin Li and Zhong Lin Wang Adv. Funct. Mater. 2019, 1807279
 52. Self-Powered Intracellular Drug Delivery by a Biomechanical Energy-Driven Triboelectric Nanogenerator" Zhirong Liu, Jinhui Nie, Bin Miao, Jiadong Li, Yuanbo Cui, Shu Wang, Xiaodi Zhang, Gengrui Zhao, Yongbo Deng, Yihui Wu, Zhou Li, Linlin Li and Zhong Lin Wang Adv. Mater. 2019, 1807795
 53. Contact-Electrification between Two Identical Materials: Curvature Effect" Cheng Xu, Binbin Zhang, Aurelia Chi Wang, Haiyang Zou, Guanlin Liu, Wenbo Ding, Changsheng Wu, Ming Ma, Peizhong Feng, Zhiqun Lin and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019 DOI: 10.1021/acsnano.8b08533
 54. Dramatically Enhanced Broadband Photodetection by Dual Inversion Layers and Fowler−Nordheim Tunneling" Haiyang Zou, Xiaogan Li, Guozhang Dai, Wenbo Peng, Yong Ding, Ying Zhang, Aurelia Chi Wang, Steven L. Zhang, Cheng Xu, Shi-Li Zhang and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019 DOI: 10.1021/acsnano.8b08998
 55. Self-Powered Intelligent Water Meter for Electrostatic Scale Preventing, Rust Protection, and Flow Sensor in a Solar Heater System" Weichao Wang, Yonghui Wu, Zhenghu Chang, Fangqi Chen, Heyi Wang, Guangqin Gu, Haiwu Zheng, Gang Cheng and Zhong Lin Wang ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, DOI: 10.1021/acsami.8b19683
 56. A Hybridized Triboelectric−Electromagnetic Water Wave Energy Harvester Based on a Magnetic Sphere" Zhiyi Wu, Hengyu Guo, Wenbo Ding, Yi-Cheng Wang, Lei Zhang and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, DOI: 10.1021/acsnano.8b09088
 57. Static and Dynamic Piezopotential Modulation in Piezo-Electret Gated MoS2 Field-Effect Transistor" Jing Zhao, Zheng Wei, Qian Zhang, Hua Yu, Shuopei Wang, Xixi Yang, Guoyun Gao, Shanshan Qin, Guangyu Zhang, Qijun Sun and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, 13, 582−590
 58. Transcatheter Self-Powered Ultrasensitive Endocardial Pressure Sensor" Zhuo Liu, Ye Ma, Han Ouyang, Bojing Shi, Ning Li, Dongjie Jiang, Feng Xie, Dan Qu, Yang Zou, Yue Huang, Hu Li, Chaochao Zhao, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan, Hao Zhang, Zhong Lin Wang and Zhou Li Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1807560
 59. Butterfly-Inspired Triboelectric Nanogenerators with Spring-Assisted Linkage Structure for Water Wave Energy Harvesting" Rui Lei, Hua Zhai, Jinhui Nie, Wei Zhong, Yu Bai, Xi Liang, Liang Xu, Tao Jiang, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang Adv. Mater. Technol. 2018, 1800514
 60. Fully Bioabsorbable Capacitor as an Energy Storage Unit for Implantable Medical Electronics" Hu Li, Chaochao Zhao, Xinxin Wang, Jianping Meng, Yang Zou, Sehrish Noreen, Luming Zhao, Zhuo Liu, Han Ouyang, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan, Zhong Lin Wang and Zhou Li Advanced Science 2019, 1801625
 61. Enhanced NO2 gas sensing of a single-layer MoS2 by photogating and piezo-phototronic effects" Junmeng Guo, Rongmei Wen, Junyi Zhai and Zhong Lin Wang Science Bulletin 64 (2019) 128–135
 62. Two-dimensional nanomaterials for novel piezotronics and piezophototronics" P. Lin, C. Pan and Z.L. Wang Materials Today Nano 4 (2018) 17e31
 63. Triboiontronic Transistor of MoS2" Guoyun Gao, Jinran Yu, Xixi Yang, Yaokun Pang, Jing Zhao, Caofeng Pan, Qijun Sun and Zhong Lin Wang Advanced Materials 2018, 1806905
 64. High Power Density Tower-like Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Arbitrary Directional Water Wave Energy" Minyi Xu, Tiancong Zhao, Chuan Wang, Steven L. Zhang, Zhou Li, Xinxiang Pan and Zhong Lin Wang ACS Nano 2019, DOI: 10.1021/acsnano.8b08274
 65. Triboelectric Nanogenerator Networks Integrated with Power Management Module for Water Wave Energy Harvesting" Xi Liang, Tao Jiang, Guoxu Liu, Tianxiao Xiao, Liang Xu, Wei Li, Fengben Xi, Chi Zhang and Zhong Lin Wang Advanced Functional Materials 2019, 1807241
 66. Waterproof-Fabric-Based Multifunctional Triboelectric Nanogenerator for Universally Harvesting Energy from Raindrops, Wind, and Human Motions and as Self-Powered Sensors" Ying-Chih Lai, Yung-Chi Hsiao, Hsing-Mei Wu and Zhong Lin Wang, Advanced Science 2019, 1801883
 67. The Current Development and Future Outlook of Triboelectric Nanogenerators: A Survey of Literature" Tinghai Cheng, Qi Gao and Zhong Lin Wang Advanced Materials Technologies 2019, 1800588.
 68. Rational Structure Optimized Hybrid Nanogenerator for Highly Efficient Water Wave Energy Harvesting" Jiyu Wang, Lun Pan, Hengyu Guo, Binbin Zhang, Rongrong Zhang, Zhiyi Wu, Changsheng Wu, Lijun Yang, Ruijin Liao and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials 2018, 1802892.
 69. Recent Progress in Piezo-Phototronic Effect Enhanced Solar Cells" Laipan Zhu and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials 2018, 1808214
 70. Hybrid piezo/triboelectric nanogenerator for highly efficient and stable rotation energy harvesting" Chunlin Zhao, Qian Zhang, Wenliang Zhang, Xinyu Du, Yang Zhang, Shaobo Gong, Kailiang Ren, Qijun Sun and Zhong Lin Wang, Nano Energy 57 (2019) 440–449.
 71. Largely enhanced triboelectric nanogenerator for efficient harvesting of water wave energy by soft contacted structure" Ping Cheng, Hengyu Guo, Zhen Wen, Chunlei Zhang, Xing Yin, Xinyuan Li, Di Liu, Weixing Song, Xuhui Sun, Jie Wang and Zhong Lin Wang, Nano Energy 57 (2019) 432–439.

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.