Currently: Home>Internal>Meetings
Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2018

Research Presentation*
Literature Review
Literature Review
5:30 pm Nov. 12, 2018
Changsheng Wu
Wenbo Ding
Hengyu Guo
5:30 pm Nov. 19, 2018
Haiyang Zou
Aurelia Wang
Steven Zhang
5:30 pm Nov. 26, 2018
Longfei Wang
Chaoyu Chen
Hao Xue
5:30 pm Dec. 03, 2018
Guanlin Liu
Binbin Zhang
Litong Guo
5:30 pm Dec. 10, 2018
Jie Chen
Long Jin
Sixing Xu
5:30 pm Dec. 17, 2018
Zhiming Lin
Yuliang Chen
Lei Zhang
5:30 pm Dec. 24, 2018
Zhiyi Wu
Peng Jiang
Yuanyu Wang
5:30 pm Dec. 31, 2018
Hengyu Guo
Changsheng Wu
Wenbo Ding
5:30 pm Jan. 01, 2019
Steven Zhang
Haiyang Zou
Aurelia Wang

* The same person will be on weekly lab duty.