Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2019

Research Presentation
Research Presentation
Literature Review
5:30 pm April.29, 2019
Binbin Zhang
Zhiyi Wu
Litong Guo
5:30 pm May.6, 2019
Yuliang Chen
Peng Jiang
Peng Wang
5:30 pm May.13, 2019
Yuanyu Wang
Long Jin
Chaoyu Chen
5:30 pm May.20, 2019
Ting Li
Shuangxi Nie
Zhiming Lin
5:30 pm May.27, 2019
Jie Chen
Lijun Chen
5:30 pm June.03, 2019
Changsheng Wu
Wenbo Ding
Hengyu Guo
5:30 pm June.10, 2019
Haiyang Zou
Aurelia Wang
Steven Zhang
5:30 pm June.17, 2019
Longfei Wang
Sixing Xu
Hao Xue