Currently: Home>Internal>Meetings
Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2017

Research Presentation*
Literature Review
Literature Review
5:30 pm Apr. 16, 2018
Tinghai Cheng
Zhiming Lin
Lei Zhang
5:30 pm Apr. 23, 2018
Haiyang Zou
Cheng Xu
Steven Zhang
5:30 pm Apr. 30, 2018
Zhiyi Wu
Aurelia Wang
Peng Zhang
5:30 pm May. 07, 2018
Ying Zhang
Jiyu Wang
Yi-Cheng Wang
5:30 pm May. 14, 2018
Peng Jiang
Wenbo Ding
Longfei Wang
5:30 pm May. 21, 2018
Chunli Zhang
Hengyu Guo
Chaoyu Chen
5:30 pm May. 28, 2018
Yuliang Chen
Guanlin Liu
Binbin Zhang
5:30 pm Jun. 04, 2018
Lei Zhang
Tinghai Cheng
Zhiming Lin
5:30 pm Jun. 11, 2018
Steven Zhang
Haiyang Zou
Cheng Xu

* The same person will be on weekly lab duty.