Currently: Home>Internal>Meetings
Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2016

Research Presentation*
Literature Review
Literature Review
5:30 pm Jun. 12, 2017
Oliver Chen
Jianan Deng
Minyi Xu
5:30 pm Jun. 19, 2017
Zhengjun Wang
Fei Hu
Kai Dong
5:30 pm Jun. 26, 2017
Lun Pan
Haiyang Zou
Peihong Wang
5:30 pm Jul. 03, 2017
Peng Zhang
Guozhang Dai
Jiyu Wang
5:30 pm Jul. 10, 2017
Yi-Cheng Wang
Aurelia Wang
Ruiyuan Liu
5:30 pm Jul. 17, 2017
Yunlong Zi
Yejing Dai
Xu He
5:30 pm Jul. 24, 2017
Changsheng Wu
Xingfu Wang
Wenbo Ding
5:30 pm Jul. 31, 2017
Cheng Xu
Steven Zhang
Jia Cheng
5:30 pm Aug. 07, 2016
Minyi Xu
Oliver Chen
Jianan Deng

* The same person will be on weekly lab duty.